مرور برچسب

یکی رفت یکی موند

آهنگ یکی رفت یکی موند از محسن یگانه

یکی رفت، یکی موند یکی پنهون شد آسون یکی بست کوله بارش یکی فدا شد آسون یکی رفتر، یکی موند یکی پنهون شد آسون یکی بست کوله بارش یکی فدا شد آسون یکی موند و یکی موند یکیبست کوله بارش یکی رفت و رها کرد همه دار و ندارش شب تا دندون…
ادامه مطلب ...