مرور برچسب

هورمون کورتیزول و کبد

هورمون کورتیزول چیست و چه اثراتی بر بدن انسان دارد ؟

استرس و یا فشار روانی حالتی بسیار آزاردهنده بوده که در مواجه با موقعیت های خاص و مشکلاتی خارج از حد تحمل، سراغ انسان ها می آید. استرس به دو شکل مثبت و منفی در زندگی روزمره بشر رخ داده و در حالت مثبت، انگیزه و انرژی به منظور ادامه زندگی و…
ادامه مطلب ...