مرور برچسب

میزان نوشیدن مایعات در طول روز

اهمیت توازن در نوشیدن آب چیست و چگونه میتوان این توازن را ایجاد کرد؟

آب فراوانترین و ضروری ترین ماده موجود در طبیعت و بدن انسان می باشد که نقش بسیار مهمی در واکنش های شیمیایی بدن، تنظیم متابولیسم، گردش خون، عملکرد کبدی، دفع سموم از بدن، و کمک به سیستم کلیوی و ادراری داشته و حدود ۷۰ درصد وزن بدن و ۴۲ لیتر از…
ادامه مطلب ...