مرور برچسب

میترسم

آهنگ میترسم از محسن یگانه

میترسم پشت اون نقاب زیبا تو نباشی میترسم که دلم با این حقیقت رو به رو شه برام نقش یه عاشق پیشه رو بازی کنی باز می ترسم که یهو برای من دست تو رو شه مثله دیوونه ها چشمامو بستم که حقیقت رو نبینم یه رازی پشت حرفاته که هنوزم من ازش چیزی…
ادامه مطلب ...