مرور برچسب

فواید سم

چگونه یک سم مرگبار ممکن است در بحران مخدر اوپیوئید کمک کند

با توجه به بحران مخدر اوپیوئید در کانون توجه ، دانشمندان در جستجوی راه های جدیدی برای مقابله با درد هستند. یک گروه توجه خود را به یک سم کش کشنده تبدیل کرده است که به طور طبیعی در برخی از موجودات دریایی رخ می دهد. آخرین مطالعه در موش…
ادامه مطلب ...