مرور برچسب

فردا

آهنگ فردا از احسان خواجه امیری

آهنگ فردا از احسان خواجه امیری که در قالب آلبوم من و بابا منتشر شد. به شام تیره ام صبح سپیدی طلوع تازه ای نور امیدی تو مظهر وفائی پر از مهری و لبریز از صفائی ، صفائی ، صفائی تو با سرشت پاکت ز بدخواهی و بد دلی جدائی جدائی جدائی یارا…
ادامه مطلب ...