مرور برچسب

سوختگی با مواد اسیدی

انواع سوختگی و اقدامات اولیه هنگام مواجهه با سوختگی ها

سوختگی یکی از حوادث اجتناب ناپذیر بوده که در تمامی جوامع بشری مشاهده می شود. این آسیب نوعی تروما بوده و در درجات متفاوتی منجر به از بین رفتن سطح پوست، مخاط، گیرنده های درد و اعصاب پوست می شوند. متأسفانه در کشور ما ۴ میلیون نفر در سال دچار…
ادامه مطلب ...