مرور برچسب

دوباره

دانلود آهنگ دوباره از بابک جهانبخش

دوباره اشک دوباره درد دوباره گریه یک مرد دوباره زخم دوباره آه یک بازی پر اشتباه دوباره می بینم تو رو میگم بمون اما برو گریه هامو نبین برو به پای من نشین برو به پای من نشین برو عمرتو پای من نریز به فکر من نباش عزیز حیف تو قربونی بشی…
ادامه مطلب ...

دانلود آهنگ دوباره از بابک جهانبخش

دوباره اشک دوباره درد دوباره گریه یک مرد دوباره زخم دوباره آه یک بازی پر اشتباه دوباره می بینم تو رو میگم بمون اما برو گریه هامو نبین برو به پای من نشین برو به پای من نشین برو عمرتو پای من نریز به فکر من نباش عزیز حیف تو…
ادامه مطلب ...