مرور برچسب

خبر نداری

آهنگ خبر نداری از محسن یگانه

عشق کدوم غریبه یهو به جونت افتاد چی شد که خیلی ساده عشقم و بردی از یاد قلبم و بی تفاوت له کردی زیر پاهاش گول نگاش و خوردی یا که فریب حرفاش یا که فریب حرفاش اهای خبر نداری دلم داره می میره همدم بی کسی ها م تو بی کسی اسیره بهش بگین هنوزم جاش…
ادامه مطلب ...