مرور برچسب

جمعه

آهنگ جمعه از محسن یگانه

دو سه روز که دلم بدجوری هواتو کرده باز دوباره هوس گرمی نگاتو کرده چندشبه که باز دوباره تو به خوابم نمیای تو سراغ این دل خونه خرابم نمیای هر جمعه دارم من باخودم میگم که امروز تو میای اما وقثی که دیگه غروب میشه دلم میدونه نمیای هر…
ادامه مطلب ...