مرور برچسب

اقدامات اولیه در مواجه با بیمار سرمازده (هیپوترم)

علائم سرمازدگی یا هیپوترمی چیست و چه اقداماتی برای درمان آن باید انجام داد؟

سرمازدگی یا هیپوترمی ، کاهش درجه حرارت مرکزی بدن به زیر ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد. عوامل بسیار متفاوتی منجر به بروز هیپوترمی شده که عبارتند از تماس با جسم یا محیط سرد، تبخیر از سطح پوست و انتقال از سطح پوست می باشد. سرمازدگی و کاهش درجه…
ادامه مطلب ...