مرور رده

آشپزی

آویشن و خواص درمانی آن در سیاتیک

آویشن و خواص درمانی آن در سیاتیک آویشن آویشن با نام علمی تیموس : آویشن نامی آشنا برای همه ی افرادی است که به نوعی با گیاه هان دارویی سرو کار دارند. به دلیل اینکه این گیاه تقریبا در همه ی مکانهای کوهستانی مشاهده میشود همه ی…