آهنگ نمیزارم خسته شی از محسن یگانه

0

غم هاتو بزار از کنارم برو

سراسر غرور و غم و غربت

تلاش تو بی فایدس قبل تو

زمونه به زانو درآوردتم

آهنگ نمیزارم خسته شی از محسن یگانه

تو محتاج یک لحظه آرامشی

دیگه خستگی هاتو هاشا نکن

میخوام عمر این لحضه ها کم نشه

برو این غروب و تماشا نکن

نمیزارم از بودنم خسته شی

بیا این تو این جاده پاشو برو

اگه ریشه هام پیرو کهنه است ولی

نمیزارم از هم بپاشه تو رو

نزار این زمونه شکستت بده

نمیخوام که تسلیم تقدیر شی

منو مرگ من سرونشت منه

نمیخوام که پای دلم پیر شی

یه جور از کنارم برو تا بگن

بگن یارت از سنگ و دل نداشت

تشکر نکن بابت رفتنت

برو این فداکاری قابل نداشت

دانلود آهنگ نمیزارم خسته شی از محسن یگانه : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.