دانلود آهنگ سخته از بابک جهانبخش

0

سخته ولی می تونم بی تو دووم بیارم با

اینکه بعد چشمات سیاهه روزگارم

سخته ولی می تونم بگذرم از نگاهت

دانلود آهنگ سخته از بابک جهانبخش

بگذرم از کنارت از چشمهای سیاهت

سخته ولی می تونم بی تو دووم ب

یارم با اینکه بعد چشمات سیاهه روزگارم

سخته ولی می تونم بگذرم

ز نگاهت بگذرم از کنارت از چشمهای سیاهت

پا می ذارم رو قلبم ، می رم که برنگردم

درمون نبودی بدتر ، شدی تموم دردم

سخته ولی می تونم بی تو دووم

بیارم با اینکه بعد چشمات سیاهه روزگارم

سخته ولی می تونم بگذرم از

نگاهت بگذرم از کنارت از چشمهای سیاهت

واسه بهای عشقت من چیزی کم نذاشتم

دنبال چی می گشتی من چیزی کم نداشتم

سخته ولی می تونم بسوزم و بسازم

من دیگه از وجود عشق تو بی نیازم

سخته ولی می تونم بی تو دووم

بیارم با اینکه بعد چشمات سیاهه روزگارم

سخته ولی می تونم بگذرم از

نگاهت بگذرم از کنارت از چشمهای سیاهت

سخته ولی می تونم بی تو

دووم بیارم با اینکه بعد چشمات سیاهه

پا می ذارم رو قلبم ، می رم که برنگردم

درمون نبودی بدتر ، شدی تموم دردم

پا می ذارم رو قلبم ،می رم که برنگردم

درمون نبودی بدتر ، شدی تموم دردم

سخته ولی می تونم بی تو دوو

بیارم با اینکه بعد چشمات سیاهه روزگارم

سخته ولی می تونم بگذرم

ز نگاهت بگذرم از کنارت از چشمهای سیاهت

پا می ذارم رو قلبم

دانلود آهنگ سخته از بابک جهانبخش : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.