دانلود آهنگ نامهربونی از بابک جهانبخش

0

تو نامهربونی کردی

دل عاشقم شکست

قصه گو،خسته شدو

دانلود آهنگ نامهربونی از بابک جهانبخش

کتاب قصمونو بست

تو نامهربونی کردی

دل عاشقم شکست

قصه گو خسته شدو

کتاب قصمونو بست

تو نامهربونی کردی

دل عاشقم شکست

قصه گو خسته شدو

کتاب قصمونو بست

تو نامهربونی کردی

دل عاشقم شکست

قصه گو خسته شدو

کتاب قصمونو بست

اولش گلایه کرد

اخماشو وا نمیکرد

هرچی گفتم بمونه

به من اعتنا نکرد

آخه بعد رفتنش

کسی منو صدا نکرد

حتی این ترانه ها

درد منو دوا نکرد

رفتیو بغیرتو

کسی منو صدا نکرد

حتی این ترانه ها

درد منو دوا نکرد

تو نامهربونی کردی

دل عاشقم شکست

قصه گو خسته شدو

کتاب قصمونو بست

تو نامهربونی کردی

دل عاشقم شکست

قصه گو خسته شدو

کتاب قصمونو بست

هنوزم،منتظرم

بعد یه عمر جدایی

هنوزم دوست دارم

با همه بیوفایی

هنوزم کنج دلم

یجوری خونه داری

میدونی چشم براهتم

آخه بگو کجایی

آخه بگو کجایی

آخه بگو کجایی

تو نامهربونی کردی

دل عاشقم شکست

قصه گو خسته شدو

کتاب قصمونو بست

تو نامهربونی کردی

دل عاشقم شکست

قصه گو خسته شدو

کتاب قصمونو بست

هنوزم منتظرم

بعد یه عمر جدایی

هنوزم دوست دارم

با همه بیوفایی

هنوزم کنج دلم

یجوری خونه داری

میدونی چشم براهتم

آخه بگو کجایی

دانلود آهنگ نامهربونی از بابک جهانبخش : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.