دانلود آهنگ خداحافظ از بابک جهانبخش

0

درون کوچه قلبم، چه غمگینانه می پیچ

صدای تو که می گفتی ، به جز تودل نمی بندم

فریبِ وعده هایت را، ندانستم ولی اکنون

دانلود آهنگ خداحافظ از بابک جهانبخش

بهیادوعده هایتو، میان گریه می خندم

برو دیگر که دل از غم رها کردم

خداحافظ که دیگر بر نمی گردم

تو بودی آ سمان من، غمت همسایه قلبم

ولیخورشید چشم تو،به بام دیگری سرزد

قسم برسوز پنهانم، تو را دیگرنمی خواهم

که از باغدو چشم تو ، پرستوی دلم پر زد

برو دیگر که دل از غم رها کردم

خدا حافظکهدیگر بر نمی گردم

درآن غمگین غروب سرد،تو ازشهرم سفرکردی

نگاهم درافق ها مرد، و من افسوس می خوردم

شیار گونه هایم را، گل اشکم نوازش کرد

و من از تو جدا ماندم ، ولی ایکاش می مردم

برو دیگر که دل از غم رها کردم

خدا حافظ که دیگر بر نمی گردم

دانلود آهنگ خداحافظ از بابک جهانبخش : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.