دانلود آهنگ یادته از بابک جهانبخش

0

چشای اشکی من اون دم آخر یادتـه صدای هق هقم و نکردی بـاور یادته

نامه هایی که به آتیش تو کشیدی یادیه چشات و بستی و رفتی ندیدی یادته

نامه هایی که به آتیش تو کشیدی یادیه چشات و بستی و رفتی ندیدی یادته

دانلود آهنگ یادته از بابک جهانبخش

قول دادی با من بمونی یادته من ستاره شدم و تو آسمـونی یادته

گفتی بی من نمیمونی یادته شب های عاشقی و ترانه خونی یادته

یادمه قسم تـو خوردی اولش وقتی دل به این غریبه تو سپردی اولش

یادمه اول بازی تو میگشتی پی من حالا چی شد که لب هات حرفی ندارن که بگن

یادمه اول بازی تو میگشتی پی من حالا چی شد که لب هات حرفی ندارن که بگن

قول دادی با من بمونی یادته نه یادت نیست به خدا

من ستاره شدم و تو آسمونی یادته نه یادت نیست به خدا

قول دادی با من بمونی یادته نه یادت نیست به خدا

من ستاره شدم و تو آسمونی یادته نه یادت نیست به خدا

نه یادت نیست به خدا که چیکار کردی با ما نه یادت نیست به خدا که چیکار کردی با ما

نامه هایی که به آتیش تو کشیدی یادیه چشات و بستی و رفتی ندیدی یادته

نامه هایی که به آتیش تو کشیدی یادیه چشات و بستی و رفتی ندیدی یادته

قول دادی با من بمونی یادته نه یادت نیست به خدا

من ستاره شدم و تو آسمونی یادته نه یادت نیست به خدا

قول دادی با من بمونی یادته نه یادت نیست به خدا

من ستاره شدم و تو آسمونی یادته نه یادت نیست به خدا

نه یادت نیست به خدا که چیکار کردی با ما نه یادت نیست به خدا که چیکار کردی با ما

دانلود آهنگ یادته از بابک جهانبخش : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.