دانلود آهنگ کوچه از گروه سون

0

وقتی میای تو کوچه مون

میخوام که من صدات کنم

بگم تو هستی مال من

دانلود آهنگ کوچه از گروه سون

بذار کمی نگات کنم

وقتی که با عشوه و ناز

بهم میگی دوسم داری

میخوام که سیر نگات کنم

هرچی دارم فدات کنم

میخوام که تو داد بزنی

بگی فقط منو داری

میخوام که فریاد بزنم

بگم فقط تو رو دارم

صدای پات می شنوم

از تو همین کوچه میاد

تو بغض عشقی واسه من

نگو که گریه ام در میاد

وقتی میای تو کوچه مون

وقتی میای تو کوچه مون

میخوام که من صدات کنم

بگم تو هستی مال من

بذار کمی نگات کنم

وقتی میای تو کوچه مون

وقتی میای تو کوچه مون

به هر طرف نگاه نکن

عشق منو ازم نگیر

با دل من بازی نکن

نذار که هیچ کس بتونه

تو چشم تو نگاه کنه

حتی یه بارم که شده

اسم تو رو صدا کنه

وقتی میای تو کوچه مون

میخوام که من صدات کنم

بگم تو هستی مال من

بذار کمی نگات کنم

وقتی که با عشوه و ناز

بهم میگی دوسم داری

میخوام که سیر نگات کنم

هرچی دارم فدات کنم

میخوام که تو داد بزنی

بگی فقط منو داری

میخوام که فریاد بزنم

بگم فقط تو رو دارم

صدای پات می شنوم

از تو همین کوچه میاد

تو بغض عشقی واسه من

نگو که گریه ام در میاد

وقتی میای تو کوچه مون

دانلود آهنگ کوچه از گروه سون : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.