دانلود آهنگ پریا از گروه سون

0

سر رام دام نذار پریا دوسِت دارم

نرو تنهام نذار من فقط تو رو دارم

سر راه توئم منو تنها نذاری

دانلود آهنگ پریا از گروه سون

چشم به راه توئم باز منو جا نذاری

نگو عشقه من دروغه پریا

میدونم سرت شلوغه پریا

حسه رویاییه دوست داشتن تو

مثه احساسه بلوغه پریا

پریا دوسِت دارم خیال نکن دروغه

میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه

یکی یکدونه ی من برام تو عمر و نفسی

پریا بدون به جز تو نمیدم دل به کسی

پریا پریا دوسِت دارم خیال نکن دروغه

میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه

میون این همه عاشق تو منو صدا بکن

پریا یه بار دیگه تو چشم من نگاه بکن

دیگه ترکم نکن نرو تنهام نذار

به خدا دوسِت دارم پا روی قلبم نذار

دیگه ترکم نکن نرو تنهام نذار

به خدا عاشقتم پا روی قلبم نذار

سر رام دام نذار پریا دوسِت دارم

نرو تنهام نذار من فقط تو رو دارم

سر راه توئم منو تنها نذاری

چشم به راه توئم باز منو جا نذاری

نگو عشقه من دروغه پریا

میدونم سرت شلوغه پریا

حسه رویاییه دوست داشتن تو

مثه احساسه بلوغه پریا

پریا دوسِت دارم خیال نکن دروغه

میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه

یکی یکدونه ی من برام تو عمر و نفسی

پریا بدون به جز تو نمیدم دل به کسی

پریا پریا دوسِت دارم خیال نکن دروغه

میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه

میون این همه عاشق تو منو صدا بکن

پریا یه بار دیگه تو چشم من نگاه بکن

دیگه ترکم نکن نرو تنهام نذار

به خدا دوسِت دارم پا روی قلبم نذار

دیگه ترکم نکن نرو تنهام نذار

به خدا عاشقتم پا روی قلبم نذار

دانلود آهنگ پریا از گروه سون : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.