مقایسه انواع روش های فرزند پروری – چگونه فرزندان خود را به درستی تربیت کنیم؟

0

فرزند پروری یکی از دغدغه های والدین امروزی بوده که اصول برگرفته از علم گسترده روانشناسی کمک شایان ذکری در مسیر مرتفع نمودن آن می باشد. شیوه های صحیح فرزند پروری از اهمیت بسیار زیادی در سلامت روح و روان کودکان برخوردار بوده و تعیین کننده موفقیت ها و شکست های پیش رو در آینده کودکان شما می باشد. اهمیت این موضوع به اندازه ای بوده است که مراکز مشاوره، کارگاه های آموزشی، نرم افزارها، کتاب و سی دی های فروانی در اختیار والدین قرار گرفته و بهترین راه های اطلاع از شیوه های مختلف تربیت کودکان در سنین مختلف می باشند. با تمامی این اوصاف و گسترش فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های پیام رسانی همچنان خانواده‌های بسیاری از این موضوع بی خبر بوده و هیچ اطلاعی در زمینه فرزند پروری ندارند.

باورهای ناصحیح درخصوص شیوه های فرزند پروری

با این که اعتقاد بر این است شیوه های تربیتی والدین قدیم صحیح تر بوده و کودکان دوره های گذشته موفق تر از کودکان امروزی هستند، اما باید گفت این باور ناصحیح بوده و در بررسی موفقیت و عدم موفقیت کودکان امروزی علاوه بر شیوه های تربیتی، فاکتورهای بسیار زیاد دیگری نیز دخیل بوده و نمی توان تنها شیوه های فرزند پروری را در این شکست ها مقصر و مؤثر دانست.

باورهای ناصحیح درخصوص شیوه های فرزند پروری

شیوه های مختلف فرزند پروری چیست ؟

به مجموعه راه، روش و شیوه های رفتاری والدین به منظور تربیت و پرورش کودکان در یک خانواده، شیوه های فرزند پروری گفته می شود. شیوه های فرزند پروری در سه سبک کلی شیوه سهل گیرانه، شیوه سخت گیرانه و یا مستبدانه و شیوه مقتدرانه یا قاطعانه انجام گرفته و توسط والدین اجرا می شود.

شیوه های مختلف فرزند پروری چیست ؟

شیوه فرزند پروری سهل گیرانه

باید توجه داشت که شیوه تربیتی سهل گیرانه همان گونه که از نامش بر می آید، شیوه ای بدون ملاک، قانون و قاعده بوده و در آن هیچ محدودیتی برای کودکان در نظر گرفته نمی شود. در این شیوه تربیتی، تصمیم گیری نهایی در موضوعات مختلف با کودکان بوده و والدین هیچ نقشی در خانواده ایفا نمی نمایند. این شیوه هیچ چارچوب اخلاقی، رفتاری و انضباطی نداشته و تنها ملاک تصمیم گیری ها و اجرائیات بر مبنای سلیقه و علایق کودکان می باشد.

شیوه فرزند پروری سهل گیرانه

رفتار آینده کودکان تربیت شده با شیوه فرزند پروری سهل گیرانه

کودکان در خانواده هایی با سبک تربیتی سهل گیرانه بسیار خودخواه و مغرور بوده و در تمامی مجامع سعی در تصمیم گیری و امر و نهی داشته و کودکانی بسیار پرتوقع، بدون درک متقابل و وابسته می باشند. این گونه کودکان هیچ گونه توانایی نداشته و در انجام امورات خود، بسیار بی قابلیت می باشند.

رفتار آینده کودکان تربیت شده با شیوه فرزند پروری سهل گیرانه

شیوه فرزند پروری سخت گیرانه یا مستبدانه

این شیوه تربیتی، شیوه ای بسیار مستبدانه بوده و قانون اصلی حاکم میان والدین و کودکان زورگویی والدین بوده و کودکان هیچگونه حق انتخاب و آزادی عملی ندارند. قوانین اصلی در این خانواده توسط والدین وضع شده و کودکان بدون چون و چرا موظف به اجرای این قوانین می باشند. هیچگونه توضیحی در مورد مسائل پیش آمده در خانه وجود نداشته و همه چیز بنا به دستور والدین اجرا می گردد.

شیوه فرزند پروری سخت گیرانه یا مستبدانه

رفتار آینده کودکان تربیت شده با شیوه فرزند پروری سخت گیرانه

کودکان در خانواده هایی با سبک سخت گیرانه بسیار مضطرب بوده و درانجام امورات شخصی خود بسیار بی کفایت می باشند. این کودکان همواره دنبال یک حاکم بوده و برای تصمیمات زندگی خود بسیار درمانده هستند. کودکان این شیوه تربیتی هیچگونه استقلالی نداشته و بسیار بی اعتماد به نفس می باشند.

رفتار آینده کودکان تربیت شده با شیوه فرزند پروری سخت گیرانه

شیوه فرزند پروری مقتدرانه یا قاطعانه

این شیوه تربیتی بهترین و موفق ترین شیوه تربیتی بوده و تحقیقات و مطالعات بسیار زیادی به اثبات این موضوع پرداخته اند. در این شیوه تربیتی قاطعیت کامل از جانب والدین وجود داشته تمامی مشکلات، تصمیم گیری ها و مسائل با توضیحات منطقی بررسی می گردد. در خانواده هایی با این سبک فرزند پروری یک چارچوب کلی و منطقی وجود داشته و کودکان در قالب این چارچوب حق انتخاب، آزادی بیان و آزادی عمل داشته و روابط بین والدین و کودکان بسیار دوستانه و مبتنی بر احترام می باشد.

شیوه فرزند پروری مقتدرانه یا قاطعانه

رفتار آینده کودکان تربیت شده با شیوه فرزند پروری قاطعانه

کودکان در خانواده هایی با سبک قاطعانه بسیار مقتدر بوده و در تصمیم گیری های شخصی موفق می باشند. این کودکان اعتماد به نفس بالایی داشته و مسائل را با استفاده از منطق حل می نمایند. همانطور که نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده است، شیوه تربیتی قاطعانه بهترین شیوه فرزند پروری بوده و کودکانی بسیار موفق از بطن این خانواده ها بیرون می آیند که زندگی موفقی در آینده خواهند داشت.

رفتار آینده کودکان تربیت شده با شیوه فرزند پروری قاطعانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.