هنگام مارگزیدگی چه اقداماتی باید انجام داد تا جان یک فرد را نجات دهیم؟

0

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.