آهنگ مرگ خاموشی از محسن یگانه

0

جور یک بی احتیاتی، این قساس یک گناه

زندگی هرچی که بوده، بعد این سیاهه

بعد این کرکس مرگو بالای سرت میبینی

زنده‌ای اما میپوسی، چشمبراه مرگ میشینی

آهنگ مرگ خاموشی از محسن یگانه

بعد این خد خزونی، ارزوت میشه بمونی

بعد این خد خزونی، ارزوت میشه بمونی

جوونیت رفت به واللا، حالا قدرشو میدونی

زره زره پا میگیر، توی رگهات توی خونت

مرگ خاموشی میشینه زیر پوست و استخونت ، زیر پوست و استخونت

یا که از غسه میمیری ، یا تو انتها میپوسی

اخرش یروز با اشک پنجه مرگو میبوسی

همه دور و بریهات ازت میشن فراری

ارزو به دل میمونی، حسرت یه دست یاری

این یه هشتار عزیزم، نزار دیگرون بسوزن

نزار اونا مسل تو، به سیاهی چشم بدوزن

تو باید چشم امیدو به خدا فقت بدوزی

شایدم علاج درد قسمتت بشه یروزی

بعد این خد خزونی، ارزوت میشه بمونی

جوونیت رفت به واللا، حالا قدرشو میدونی

جور یک بی احتیاتی، این قساس یک گناه

زندگی هرچی که بوده، بعد این سیاهه

بعد این خد خزونی، ارزوت میشه بمونی

دانلود آهنگ مرگ خاموشی از محسن یگانه : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.