آهنگ انتظار از محسن یگانه

0

ما از اولش قرارمون این بود

که تا آخرش کنار هم باشیم

اگه یک لحظه از کنار هم دوریم

قد یک عمر بیقرار هم باشیم

قد یک عمر بیقرار هم باشیم

آهنگ انتظار از محسن یگانه

پر و بال هردومون زخمه اینجوری به هیچ جا به هیچ جا نمیشه رسید

من ، من میخواستم زخماشو ببندمو اون

اما اون ، اما اون چشماشو بست و پرید

چشماشو ، چشماشو بست و پرید

بیقرار بودی و قرارمونو یادت رفت

گفتی باید از سر راهت کنار بکشم

میون غصه هایی که درکشون سخته

بشینمو انتظار بکشم

انتظار و ، انتظار بکشم

بیشینمو انتظار و انتظار و انتظار بکشیم

دانلود آهنگ انتظار از محسن یگانه : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.